Magyarország területén belül ingyenes szállítás 30 000 Ft felett. (kivéve MPL)

Termékértékelési és moderálási szabályzat

Az ADRIENNE FELLER Cosmetics Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 5126 Jászfényszaru, Albert Einstein út 3.; Adószám: 25401013-2-16; Cégjegyzékszám: 16-10-001818 a Szolnoki Törvényszék nyilvántartásában vezetve; a továbbiakban: ADRIENNE FELLER Cosmetics Zrt.) lehetővé teszi az ADRIENNE FELLER webshopban és az ADRIENNE FELLER Store üzletben megvásárolható termékeknek az adriennefeller.com oldalon (a továbbiakban: Honlap) szöveggel, valamint 1-5 csillaggal történő értékelését. A jelen Termékértékelési és moderálási szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy átlátható és világos tájékoztatást nyújtson a termékértékelések olvasói és készítői számára (a továbbiakban együtt: Érintettek) egyaránt.

I. Általános tájékoztatás

Termékértékelést benyújtani csak a Honlap regisztrált felhasználója tud.

A termékértékelések benyújtása önkéntes, azokért az ADRIENNE FELLER Cosmetics Zrt. semmilyen formában nem nyújt kedvezményt vagy juttatást.

Felhívjuk továbbá az Érintettek figyelmét, hogy a beküldött értékelések a Honlapon moderálást követő jóváhagyás alapján jelennek meg. Az ADRIENNE FELLER Cosmetics Zrt. az önmagában negatív tartalmú vagy alacsony pontszámú értékelés közzétételét nem tagadja meg, az értékelések moderálását a jelen Szabályzatban részletesen bemutatásra kerülő moderálási alapelvek szerint végzi el.

II. A termékértékelés folyamata

 A Honlapon közzétett termékértékelések benyújtására az alábbiakban ismertetett módokon adódik lehetőség:

 1. Termékértékelés benyújtása a Honlapon

A Honlapon elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és benyújtásával bárki benyújthatja az adott termékre vonatkozó értékelését, amennyiben azzal kapcsolatban tapasztalatot szerzett.

Kérjük, hogy az értékelést akkor végezze el, ha valóban rendelkezik tapasztalattal az értékelt termékről, ezáltal is segítve a többi Érintett megfelelő tájékozódását.

Kérjük, hogy az értékelés kizárólag az adott termékkel kapcsolatos tapasztalatait, észrevételeit és esetleges ajánlásait tartalmazza.

Kérjük, hogy az értékelést akkor végezze el, ha Ön legalább 16. életévét betöltött személy.

Értékelés leadása során az Értékelő határozza meg, hogy milyen néven jelenjen meg az értékelése, az ADRIENNE FELLER Cosmetics Zrt. javasolja a becenév, vagy rövidített név használatát.

Az értékelés benyújtásához a Felhasználási feltételek elfogadása, valamint a termékértékelésre vonatkozó adatkezeléshez való hozzájárulás szükséges. Az értékelés benyújtásával az értékelő nyilatkozik, hogy a jelen Szabályzat tartalmát megismerte.

A benyújtott termékértékelés ezt követően az alábbiakban részletezettek szerint moderáláson esik keresztül. A közzétételre került értékelés törlését az ADRIENNE FELLER Cosmetics Zrt. e-mail címén van lehetőség kezdeményezni.

A Honlapon regisztrált vásárlók, valamint az ADRIENNE FELLER Store üzlet vásárlói részére e-mailben küldhet véleményadásra való felkérést az ADRIENNE FELLER Cosmetics Zrt.

 1. A termékértékelések közzététele

A jelen Szabályzat szerint benyújtott és az ADRIENNE FELLER Cosmetics Zrt által jóváhagyott termékértékelések elsősorban a Honlapon kerülnek közzétételre.

Az ADRIENNE FELLER Cosmetics Zrt fenntartja annak jogát, hogy a termékértékelést közzé tegye reklámfelületein, közösségi média és más kommunikációs felületein.

A Felhasználási feltételek elfogadásával az Érintett hozzájárulását adja a fentiekben hivatkozott valamennyi felhasználási mód alkalmazására. Az Érintettet kérése esetén az ADRIENNE FELLER Cosmetics Zrt tájékoztatja a termékértékelés felhasználásáról.

III. A termékértékelések moderálása

 1. A moderálás folyamata

A benyújtott termékértékelést a Szolgáltató ellenőrzésnek veti alá a moderálási alapelveknek való megfelelősége tekintetében. Az ellenőrzést moderátor végzi.

Amennyiben az ellenőrzés alapján a termékértékelés közzétételére nincs lehetőség, a visszautasítást az ADRIENNE FELLER Cosmetics Zrt. azonnal végrehajtja. A visszautasítás indokainak megismeréséhez kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ADRIENNE FELLER Cosmetics Zrt ügyfélszolgálatával.

A moderálási alapelvek

Az ADRIENNE FELLER Cosmetics Zrt fenntartja annak jogát, hogy a moderálás eredményeképp megtagadja a termékértékelés közzétételét, amennyiben az sérti az alábbi tilalmak bármelyikét:

 1. Érthetetlen/értelmetlen tartalmak: az értékelés szövege nem érthető vagy nyilvánvalóan nem az adott termékre vonatkozik.
 2. Versenytársak említése: a terméket vagy terméktípust értékesítő egyéb vállalkozások említése.
 3. Idegen nyelv használata: az értékelést nem magyar nyelven készítették.
 4. Fogyasztói panasz: az értékelés a termékkel vagy az ADRIENNE FELLER Cosmetics Zrt. szolgáltatásával kapcsolatos fogyasztói igényt, követelést vagy kérdést is tartalmaz. A fogyasztói panaszokat az ADRIENNE FELLER Cosmetics Zrt. az ügyfélszolgálatán fogadja és kezeli.
 5. Személyes adatok feltüntetése: az értékelés az értékelő nevén kívül saját vagy más személy adatait is tartalmazza.
 6. Ár feltüntetése: az értékelő által megfizetett vételár vagy egyéb költség konkrét feltüntetése vagy arra vonatkozó érdemi információ közlése (pl.: olcsóbban beszerezhető, mint a Honlapon feltüntetett ár)
 7. Promóció: a termék eladásra kínálása vagy egyéb beszerezhetőségének feltüntetése, népszerűsítése
 8. Tiltott weblinkek: a Honlapon kívüli weblinkek beágyazása
 9. Jogsértő tartalom: becsületsértő, a jóhírnév megsértésére alkalmas vagy egyébként személyiségi jogot sértő tartalom, harmadik személyek jogait, különösen szerzői jogokat, szabadalmi, illetve védjegyjogokat vagy személyiségi jogokat sértenek.
 10. Illetlen tartalom: trágár, személyeskedő, sértő, zaklató, rágalmazó, fenyegető, tisztességtelen vagy egyébként megbotránkoztató, pornográf jellegű, erőszakos vagy a kiskorúakra nézve egyéb módon káros, vagy ártalmas tartalom.
 11. az ADRIENNE FELLER Cosmetics Zrt jogfenntartás: minden olyan egyéb tartalom, amelynek közzétételét a Honlap üzemeltetőjeként az ADRIENNE FELLER Cosmetics Zrt-nek jogos érdekében áll megtagadni
 12. Közzétételéért Ön harmadik személytől fizetséget vagy egyéb pénzbeli ellenszolgáltatást kapott.
 13. Reklámanyagok, kéretlen vagy tömegesen küldött e-mailek, illetve SMS-ek (spamek), lánclevelek, vagy egyéb reklámot tartalmaznak.
 14. Vírusokat, számítógépes férgeket vagy egyéb, potenciálisan rosszindulatú számítógépes programokat vagy adatokat tartalmaznak
 15. Más honlapokra, kapcsolattartási adatokra (címek, e-mail címek, telefonszámok stb.) vonatkozó információkat vagy egyéb személyes adatokat tartalmaznak

 IV. Adatkezelés

A termékértékelések adatkezelésére vonatkozó részletes tájékoztatást az ADRIENNE FELLER Cosmetics Zrt. Adatkezelési tájékoztatójának 13. pontja tartalmazza.

V. Záró nyilatkozat

A jelen Szabályzatban rögzített tájékoztatás a Felhasználási feltételekkel és az Adatkezelési tájékoztatóval együttesen tekintendő teljeskörűnek. A jelen Szabályzat és egyéb tájékoztatások között a termékértékelésekre vonatkozó eltérő információ esetén a jelen Szabályzatban rögzítettek az irányadók.

 

A termékértékelésekkel összefüggő további tájékoztatásért kérjük forduljon az ADRIENNE FELLER Cosmetics Zrt. ügyfélszolgálatához.

 

A jelen Szabályzat 2024.01.10. napjától hatályos.