Magyarország területén belül ingyenes szállítás 30 000 Ft felett. (kivéve MPL)

Partnerkereső ÁSZF

PANAROM AROMATERAPEUTA-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

 

Hatályba lép: 2024.01.10.

 1. Az ÁSZF célja, a Szolgáltató adatai

A jelen ÁSZF célja, hogy a PANAROM PARTNERKERESŐ alkalmazásban történő megjelenítés (a továbbiakban: Szolgáltatás) feltételeit meghatározza.

 

A szolgáltató adatai

név: Adrienne Feller Cosmetics Zrt.

székhely: 5126 Jászfényszaru, Albert Einstein út 3.

nyilvántartást vezető bíróság: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága,

cégjegyzékszám: 16-10-001818

adószám: 25401013-2-16

telefonszám: +361 336 0466, e-mailcím: info@adriennefelller.com

a továbbiakban: ADRIENNE FELLER

 

 1. A Szolgáltatás lényeges tulajdonságai

A Szolgáltató térképes AROMATERAPEUTA KERESŐ szolgáltatást nyújt az általa üzemeltetett www.panarom.hu weboldal regisztrált felhasználói számára, mely megjeleníti az előzetesen a Szolgáltatásra külön is regisztrált, a Panarom Aromaterapeuta Intézetnél sikeres vizsgát tett Okleveles aromaterapeuták, illetve az Illatpontok nevét és elérhetőségeit.

A Szolgáltatás nyújtása és a Aromaterapeuta kereső szolgáltatás igénybevétele ingyenes. 

 

 1. A Szolgáltatás igénybevételének feltételei
 • Kizárólag a hu weboldalon regisztrált felhasználók kérhetik megjelenítésüket az Aromaterapeuta keresőben.
 • A Szolgáltatást Magyarország területén működő, a Panarom Aromaterapeuta Intézetnél sikeresen levizsgázott Okleveles aromaterapeuták, és/vagy szerződött partnerek vehetik igénybe (a továbbiakban együtt: Felhasználók).
 • A Felhasználó tevékenységét egy kifejezetten erre a célra kialakított helyen végzi (szalon, vagy legalább külön megközelíthető, kezelőszoba, tanácsadásra alkalmas szoba, mellékhelyiség használattal).
 • A Felhasználónak rendelkeznie kell egy folyamatosan aktualizált szakmai weboldallal és/vagy Instagram oldallal és/vagy hivatalos Facebook profillal (a továbbiakban: Online felület)
 • A Felhasználó online felületein egyértelműen és jól látható helyen szükséges kommunikálni, hogy a Felhasználónál Panarom termékekkel dolgoznak.
 • A Felhasználónak szakmai tevékenysége során meg kell felelnie a Panarom márka által képviselt filozófiának, minőségi és etikai elvárásoknak (ld. 5. pont)
 • A Felhasználónak a Szolgáltatótól legalább évi nettó 750.000,-Ft értékben kell vásárolnia Panarom termékeket.
 • A Felhasználó vállalja, hogy tevékenysége során betartja a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.
 • Szolgáltató minden év januárjában ellenőrzi a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartását. A Szolgáltató ezen túlmenően, előzetes bejelentés nélkül is tarthat ellenőrzést a Felhasználó Online felületein és személyesen a munkavégzés helyén egyaránt. Szolgáltató a munkavégzés helyén térítésmentesen ellenőrizheti a szolgáltatást évente egyszer, az ingatlan minőségét és tisztaságát. A Szolgáltató a tárgyévet követő január 31-ig értesíti a Felhasználót arról, ha nem felel meg valamely ÁSZF-ben foglalt feltételnek, ezt követően törli a Felhasználót a Szolgáltatásról.
 • A Felhasználó vállalja, hogy két évente egyszer részt vesz a Panarom Aromaterapeuta Intézet továbbképzésén vagy workshopján.

 

Panarom Illatpontok esetén további feltétel, hogy

 • a Felhasználó utcafrontra nyíló vagy üzletközpontban működő üzlethelység tulajdonosa, bérlője, vagy egyéb jogcímű használója legyen,
 • Nyitvatartását a regisztráció során fel kell tüntetnie
 • legalább 20 (húsz) féle kizárólag lakossági Panarom terméket értékesítsen üzlethelyiségében és
 • külön, egyedi szerződést kössön a Szolgáltatóval, mely szerződés feltételei eltérhetnek a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól. Amennyiben még nem rendelkezik szerződéssel, a sales@panarom.hu e-mailcímen érdeklődhet.

Az Illatpont vagy Illatpont+vegyes szolgáltatásként történő felkerülést a sales@panarom.hu e-mail címen kell egyeztetni.

 

 1. Regisztráció

A Felhasználó saját panarom.hu fiókjába belépve éri el az ’Aromaterapeuta térképes kereső fiókom’ menüpontot, melyre kattintva valós adatainak megadásával regisztrálhat a Szolgáltatásra.

Felhasználó nyilatkozik arról, hogy okleveles aromaterapeuta vagy szerződött partner-e. Ezen adatokat kizárólag a Szolgáltató látja.

Szükséges annak megerősítése, hogy a Felhasználó aktívan használja a Panarom termékeket a tevékenysége során, valamint tanácsadás esetén a Panarom termékeket ajánlja.

Ezt követően a Felhasználó megadja szalonjának, üzletének, illetve a munkavégzés helyének bárki számára hozzáférhető, publikus adatait, elérhetőségeit. Amennyiben a Felhasználó nem szalonként vagy üzletként kíván megjelenni a Szolgáltatáson, hanem magánszemélyként, akkor a szalon nevéhez saját nevét szükséges beírni.

 

A Felhasználók szolgáltatásai a következő kategóriákban jelenhetnek meg: masszázs, tanácsadás, vegyes szolgáltatás (masszázs és tanácsadás), Illatpont, Illatpont + vegyes szolgáltatás.

A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat változatlan tartalommal teszi közzé, ezért azok helyességéért és helytállóságáért kizárólag a Felhasználó felel.

A regisztráció szükséges feltétele annak megerősítése, hogy Felhasználó az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte és elfogadja, valamint hozzájárul a Szolgáltató általi adatkezeléshez.

A regisztrációs ív bal alsó sarkában található ’Elküldöm a jelentkezést’ gomb megnyomásával zárul a jelentkezés folyamata. Ezt követően a Felhasználó az általa megadott e-mailcímre küldött e-mail üzenetben kap visszaigazolást a Szolgáltatótól a jelentkezés elfogadásáról vagy visszautasításáról, ezzel lezárul a regisztráció folyamata.

Visszaigazolás

A Szolgáltató a jelentkezést akkor tudja elfogadni, ha a Felhasználó valamennyi csillaggal jelölt kötelező mezőt maradéktalanul kitöltötte, a szükséges elfogadó nyilatkozatokat megtette és egyebekben is megfelel a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak. A Szolgáltató egyebekben is fenntartja magának a jogot, hogy a fentieken túlmenően is mérlegelje a jelentkezés elfogadását, melyet indokolás nélkül visszautasíthat. Mindazonáltal törekszik arra, hogy amennyiben a jelentkező megfelel a jelen ÁSZF-ben rögíztett feltételeknek és Felhasználó korábban nem tanúsított jogellenes magatartást, akkor a jelentkezést visszaigazolja.

A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtására csak abban az esetben köteles, ha a jelentkezést elfogadta és ezt a Felhasználónak visszaigazolta. A szerződés (a továbbiakban: Szerződés) a felek között a visszaigazolás Felhasználó részére történő megérkezésével jön létre, azaz amikor a visszaigazolást tartalmazó e-mailüzenet a Felhasználó számára hozzáférhetővé válik. A Szerződés létrejöttétől számított 1-5 munkanapon belül a Szolgáltató megjeleníti a Felhasználót a Szolgáltatásban, a Felhasználó által megadott publikus adatok közzétételével, a Felhasználó pedig köteles a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint eljárni.

A Felhasználó regisztrációját bármikor törölheti vagy módosíthatja. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az általa megadott és a Szolgáltatásban megjelenített adatok mindenkor valósak és aktuálisak legyenek, a megadott elérhetőségeken az érdeklődök valóban el tudják érni a Felhasználót. Amennyiben a megadott adatokban változás van, Felhasználó 3 napon belül aktualizálja a fiókja adatait, amennyiben a Felhasználó megszünteti tevékenységét, szintén 3 napon belül bejelenti azt a Szolgáltatónak.

 1. Etikai elvárások

A Felhasználó, vállalja, hogy ő, illetve a vendégekkel kapcsolatba lépő munkatársa

 • a masszázst, illetve a tanácsadást legjobb tudása szerint a vendége javára alkalmazza, hiszen elsődleges kötelezettsége a vendég igényeinek kielégítése, kényelme, egészsége, megelégedettsége. Ennek érdekében törekszik arra, hogy a megszerzett tudását a munkája során a képzéseken tanult módon alkalmazza, és fejlessze szakmai kompetenciáit, hogy ezáltal mindig a legmagasabb szintű szolgáltatást nyújthassa;
 • szolgáltatásai emberközpontúak, a vendégekkel készséges és segítőkész;
 • szolgáltatásairól és termékeiről elégséges és kielégítő információt ad vendégeinek;
 • szolgáltatásai promótálásakor a hitelesség, az etikusság, a tisztesség és igényesség elveit betartva közöl információkat és nem él az üzleti kizsákmányolás és a megtévesztés eszközeivel;
 • a természetes és hazai alapanyagok felhasználását helyezi előtérbe;
 • nem lép fel tiszteletlenül a (szakmai) nagyközönség előtt, becsmérlő kritikát nem fogalmaz meg oktatóiról, kollégáiról, társairól, partnereiről stb., azaz ártó szándékkal semmilyen módon nem használja tudását, a termékeket, a kapcsolatait, továbbá semmilyen formában nem él vissza ezekkel;
 • a konzultáció, kezelések előtt és alatt tartózkodik bárminemű tudatmódosító szer – beleértve az alkoholt is – használatától.

 

 1. A Felhasználó szavatolja, hogy
 • a Szolgáltatónál végzett képzésen túlmenően is, amennyiben szükséges, a tevékenysége végzéséhez megkövetelt képesítéssel, vizsgákkal, engedélyekkel rendelkezik, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelel;
 • a tevékenységére vonatkozó szakmai, munkavédelmi, higiéniás, számlaadási és egyéb előírásokat maximálisan betartja;
 • a Szerződés megkötése és teljesítése nem sérti harmadik személy jogát vagy jogos érdekét, így különösen nem ütközik harmadik személlyel a szalon vagy az aromaterapeuta tevékenység körében kötött szerződésben foglaltakba;
 • az általa a regisztrációkor megadott adatok Szolgáltatásban történő megjelenítéséhez nem szükséges harmadik személy külön írásbeli hozzájárulása vagy engedélye, vagy ha szükséges, ezzel a hozzájárulással, engedéllyel rendelkezik;
 • az általa a regisztrációkor megadott adatok valósak, az adatok megadása nem ütközik jogszabályba vagy az ÁSZF rendelkezéseibe, továbbá nem sértik harmadik személy jogait vagy jogos érdekeit.
 1. Felelősség

A Szolgáltató nem felel semmilyen kárért vagy költségért, amely a Szolgáltatáshoz való csatlakozás miatt következett be.

A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés mindenkor akadálymentes és teljeskörű lesz. A Szolgáltatás pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató nem felelős a neki fel nem róható, illetve más szolgáltató közreműködése miatt bekövetkező hibákért és ezek következményeiért, üzemzavarokért, hozzáférési hibákért, mások által elhelyezett romboló alkalmazásokért vagy programokért. A Felhasználó felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. Amennyiben azonban tudomására jut, hogy a közzétett tartalom Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét, illetve hatályos jogszabályt, vagy ÁSZF-et sért, jogosult a kérdéses tartalmat eltávolítani és a Felhasználótól felmerült kárának megtérítését követelni.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget azon weboldalak tartalmáért (weboldal, Facebook, Instagram), amelyekre a Felhasználók által megadott linkek mutatnak. A Felhasználó szavatolja, hogy az általa megadott link kizárólag a saját maga, vagy a szalon által üzemeltetett, jogszerűen működő, szakmai és nem korhatáros internetes tartalomra navigál.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy hatóság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben érte.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

 1. Panaszkezelés

A Szolgáltató jótállást nem vállal. A Felhasználót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről, a felhasználható  nyilatkozat-mintáról és a kellékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről a Szolgáltató már tájékoztatta Felhasználót a panarom.hu-ra történő regisztrációjakor, a Felhasználó által elfogadott ÁSZF-ben, mely hatályos változata a panarom.hu oldalon olvasható.

Szolgáltató kijelenti, hogy nem áll rendelkezésére a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti Magatartási kódex.

A jelen ÁSZF-et a Szolgáltató jogosult bármikor a Felhasználó hozzájárulása nélkül egyoldalúan, a jövőre vonatkozóan módosítani. Az ÁSZF módosításról a Szolgáltató weboldalán történő közzététellel értesíti a Felhasználót.